- Photography Catalogue of the Year

Karolina Puchała-Rojek and Karolina Ziębińska-Lewandowska: Wojciech Zamecznik: Photo-graphics
Karolina Puchała-Rojek and Karolina Ziębińska-Lewandowska won the 2016 Photography Catalogue of the Year Award for Wojciech Zamecznik: Photo-graphics printed by Fundacja Archeologia Fotografii, Warsaw, 2015
Designed by Anna Piwowar and Magdalena Piwowar